Mikołaj

-

Mikołaj (zm. po 1388 r.) – ksiądz, pleban w Wadowicach

W dokumencie biskupa krakowskiego Jana z 1388 r. poświadczony został Mikołaj, pleban “in Vadowicz”.

Uwzględniając fakt, że Wadowice nie były samodzielną parafią, a tutejszy kościół był jedynie filią parafii w Woźnikach, należy przyjąć, że Mikołaj był plebanem woźnickim, rezydującym w Wadowicach.

Bibliografia:

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 50-51.