Mikołaj pleban

-

Mikołaj – ksiądz, pleban w Wadowicach

Pełnił funkcję plebana w Wadowicach i Woźnikach od 1512 r.

Bibliografia:

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 51.