Jan Meresik

- 1682

Meresik Jan (zm. po 1682 r.) – mieszczanin, członek Bractwa Różańca Świętego w Wadowicach.

W 1682 r. Meresik pełnił funkcję skarbnika w Bractwie Różańca Świętego NMP w Wadowicach.

Źródło:
Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)
Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.