Marcin Ursyn

-

Marcin Ursyn (zm. po 1550 r.) – ksiądz, pleban w Wadowicach

Ks. Marcin Ursyn został ustanowiony proboszczem w Wadowicach i Woźnikach przez biskupa krakowskiego Samuela Maciejowskiego jako kandydat zgłoszony przez cystersów mogilskich, mających prawo patronatu nad parafią. Zastąpił na tej funkcji Bricciego z Krakowa, który dobrowolnie zrezygnował z probostwa.

Bibliografia:

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 51.