Jadwiga Laskowa

- 1617

Laskowa Jadwiga (zm. po 1617 r.) – mieszczanka, uposażyła prebendę św. Anny w kościele w Wadowicach

Przed 1617 r. Jadwiga Laskowa przekazała na rzecz altarii św. Anny kwotę 100 florenów (Protokół z wizytacji w 1617 r.). Legat wykupił inny mieszczani, Jan Prasoł, który zobowiązał się odprowadzać rocznie od tej kwoty 6 florenów na utrzymanie altarii. Zamożna mieszczanka, bo taką była bez wątpienia Jadwiga przekazała także kwotę 50 florenów na utrzymanie szpitala dla ubogich. Także ten legat został wykupiony, tym razem przez Wojciecha Skowronka, który zobowiązał się płacić na szpital rocznie 3 floreny.

Por.: Jan Służbiczka

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasów I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 75.