Józef Michał Kuś

1886 - 1940

Józef Michał Kuś (1886 -1940) – ppłk sł. zdr., lekarz wojskowy.

Ur. 28 sierpnia w Nidku pow. wadowicki, syn Jana i Rozalii z Foxów. W latach 1899 – 1904 K. był uczniem c.k. Gimnazjum Wyższego w Wadowicach, w którym ukończył pięć klas, a edukację kontynuował w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie gdzie złożył egzamin dojrzałości (28 września 1907 r.). Studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 29 marca 1917 r. uzyskał absolutorium, a doktorat wszech nauk lekarskich uzyskał 6 lipca 1921 r. W 1910 r. odbył skróconą służbę wojskową jako medyk w austr. 7 pp (karyntyjskim) w Grazu. W okresie I wojny światowej wcielony do tegoż pułku, następnie w Szpitalu Garnizonowym Twierdzy Kraków, oddziałach ochotniczych strzelców karyntyjskich i w Szpitalu Zapasowym nr 5 w Krakowie. Od 1 listopada 1918 r. służył w WP: kolejno w Szpitalach Załogi w Krakowie i Tarnowie oraz Szpitalu Okręgowym w Krakowie. W okresie wojny polsko-bolszewickiej służył jako ppor. sanitarny w Mińskim pułku strzelców, później urlopowany dla dokończenia studiów, z przydziałem do 101 szpitala polowego. Od 1 grudnia 1921 r. był naczelnym lekarzem 1 pp Legionów w Grodnie, a od 27 października 1922 r. służył w 16 pp w Tarnowie jako naczelny lekarz i lekarz baonu. Z dniem 6 grudnia 1933 r. objął stanowisko naczelnego lekarza 37 pp w Kutnie i na tym stanowisku pozostawał do 1939 r. Zweryfikowany w stopniu kpt. sanitarnego ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r., na mjra lek. awansował z dniem 1 lipca 1923 r. a na ppłk. służby zdrowia 1 stycznia 1933 r.

Jeniec Starobielska, zamordowany przez NKWD, pochowany w Charkowie.

Odznaczony:

złoty Krzyż Zasługi

Medal Pamiątkowy za Wojnę 191 – 1920

Medal Pamiątkowy Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości

(Źródło: M. Siwiec-Cielebon, Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym, Wadowice 2010, s. 185)