Mikołaj Krzysztoforski

-

Krzysztoforski Mikołaj (zm. po 1380 r.) – ksiądz, pleban woźnicki

Zachowała się wzmianka, że w 1380 r. zwierzchnikiem wadowickiego kościoła był Mikołaj Krzysztoforski, pleban woźnicki.

Wadowice nie były samodzielną parafią, a kościół był filią parafii w Woźnikach. Plebani stale rezydowali w Woźnikach.

Bibliografia:

A. Nowakowski, Dzieje miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 31.