Jan Krupiński

1856 - 1926

Krupiński Jan (1856-1926) – ksiądz, katecheta w gimnazjum w Wadowicach, członek wadowickiej Rady Miejskiej

Urodził się 5 maja 1856 r. w Oświęcimiu, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. W 1874 r. ukończył gimnazjum w Wadowicach – był to pierwszy rocznik absolwentów wadowickiego c.k. Realnego i Wyższego Gimnazjum, od początku istnienia szkoły. W latach 1874-1878 studiował teologię w seminarium duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 grudnia 1878 r. Do roku 1881 r. pracował w diecezji tarnowskiej jako wikary w Górze Ropczyckiej.

W 1881 r. został inkardynowny do diecezji krakowskiej i pracował jako wikary w parafiach krakowskich: św. Krzyża (1881-1884) i Wszystkich Świętych (1884-1886). Był w tym czasie zastępcą katechety w II gimnazjum w Krakowie (29.08.1881-1887). Równolegle uczył w szkole ludowej sióstr prezentek i w szkole wieczorowej przemysłowej przy IV szkole ludowej na ul. Smoleńsk. Egzamin na katechetę szkół średnich zdał 22 maja 1886 r.

W 1887 r. ks. Krupiński został przeniesiony do parafii w Wadowicach. W sierpniu tego roku został tymczasowym, a po kilku tygodniach stałym katechetą w gimnazjum w Wadowicach. Funkcję tą pełnił do 1892 r. Równocześnie uczył religii w Uzupełniającej Szkole Przemysłowej, której początki w mieście sięgają jesieni 1888 r. Ks. Krupiński, choć w Wadowicach pracował krótko, wniósł duże zasługi dla rozwoju miasta i tutejszej oświaty, działając m.in. na rzecz bursy im. Stefana Batorego. W latach 1889 – 1891 katecheta był członkiem wadowickiej Rady Miejskiej.

W 1892 r. ks. Krupiński został proboszczem w Niegowici, a w 1898 r. objął probostwo parafii św. Szczepana w Krakowie (1898-1904). Od 1904 r. kanonik kapituły katedralnej na Wawelu, wikary generalny archidiecezji krakowskiej.

Zmarł w Krakowie 23 grudnia 1926 r.

Bibliografia:

E. Staniek, Szkoła jakich mało. Słownik “wybranych”absolwentów gimnazjum i liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Kraków 2016.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

(Marcin Witkowski)