Wojciech Kowalówka

1852 - 1921

Kowalówka Wojciech (1852-1922) – ksiądz, absolwent gimnazjum w Wadowicach, wikary w Wadowicach

Urodził się 10 kwietnia 1852 r. w Brzezince koło Pobiedra (pow. Bielsko) jako syn Wojciecha, rolnika. Uczęszczał do wadowickiego gimnazjum, które ukończył w 1878 r. (klasa prof. Władysława Kosińskiego). Wśród jego kolegów z rocznika było dwóch późniejszych generałów WP: Wojciech Dobija i Tadeusz Zapałowicz. Studiował na Wydziale Teologicznym UJ. Święcenia kapłańskie przyjął w Krakowie 12 września 1880 r. Pracował jako wikary kolejno w Mogilanach (1880-1883), Krzęcinie (1883-1884), Lanckoronie (1884 – 1885 – (członek Rady Szkolnej Miejscowej)), Osieku ?, Wadowicach (1 czerwca 1887 – 31 sierpnia 1889), Mikuszowicach ?, Zebrzydowicach (1889).

W listopadzie 1889 r. ks. Kowalówka został mianowany administratorem parafii w Marcyporębie w miejsce zmarłego ks. Michała Bystronia. Funkcję tą sprawował do lutego następnego roku, kiedy książęco-biskupi konsystorz mianował na to probostwo ks. Karola Szałaśnego (1854-1925), absolwent wadowickiego gimnazjum (1874 r.), dotychczasowego katechetę w gimnazjum św. Anny w Krakowie.

W 1895 r. został proboszczem w parafii w Leńczach Górnych.

Ks. Wojciech Kowalówka zmarł w lutym 1921 r. w Leńczach, gdzie został pochowany.

Źródła:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach

Liber Presbyterorum et Memorabilium Parochiae Wadowice

strony internetowe:

http://www.krzecin.webd.pl

http://mogily.pl/lencze

http://parafia-osiek.pl

E. Staniek, Szkoła jakich mało. Słownik “wybranych”absolwentów gimnazjum i liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Kraków 2016.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

(Marcin Witkowski)