Mieczysław (Władysław) Kluz

1925 - 1995

Kluz Mieczysław, w zakonie Władysław od Narodzenia NMP (1925-1995), karmelita bosy, pisarz religijny.

Ur. 7 września 1925 r. w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. W 1937 r. rozpoczął naukę w prywatnym gimnazjum karmelitów bosych w Wadowicach, którą przerwał wybuch II wojny światowej. Kontynuował ją na tajnych kompletach w Krakowie i jesienią 1940 r. zgłosił się w Czernej k. Krzeszowic do nowicjatu karmelitańskiego. W 1941 r. złożył śluby zakonne i rozpoczął w Czernej, a potem w Wadowicach studia filozoficzno-teologiczne pod kierunkiem wykładowców zakonnych. Ukończył je w seminarium duchownym w Przemyślu, gdzie w 1949 r. przyjął świecenia kapłańskie.

W latach 1950-1953 K. pracował duszpastersko w klasztorze w Lublinie, a później w latach 1953-1955 w parafii Wierzbno k. Śwdnicy, gdzie karmelici bosi podjęli bezowocną próbę założenia klasztoru.

W 1955 r. rozpoczął studia z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, uwieńczone doktoratem, po którym w 1960 r. przybył do Wadowic, podjął zajęcia z języka polskiego w niższym seminarium karmelitańskim i dojeżdżał z wykładami z prawa kanonicznego do Krakowa. W 1963 r. został na trzechletnią kadencję członkiem zarządu prowincji (definitorem).

Przeniesiony w 1966 r. do Krakowa, wykładając nadal prawo kanoniczne, był wicepostulatorem w kilku procesach beatyfikacyjnych (m.in. br. Alberta Chmielowskiego) oraz kuratorem zgromadzenia karmelitanek Dzieciatka Jezus. Przez dwa lata (1980-1982) pracował w Łodzi, po czym do śmierci przebywał w Wadowicach.

Był dobrym kaznodzieją, zdolnym zakonnikiem i utalentowanym pisarzem karmelitańskim. Opublikował wiele artykułów i książek. Niektóre zostały przetłumaczone na języki obce. Początkowo publikował pod pseudonimami: MK, Sercanka, Jadwiga. Całościowa jego bibliografia liczy ponad 100 tytułów. Posiadając lekki styl przekazu przybliżył czytelnikom wielu świętych, kandydatów na ołtarze i bohaterów narodowych. Kilka pozycji pozostało w maszynopisach.

Zmarł nagle 31 marca 1995 r. w Wadowicach. Pogrzebano go w kwaterze karmelitańskiej wadowickiego cmentarza parafialnego.

Bibliografia podmiotowa: pisma opublikowane

Robotników mało. „Pod opieką s. Józefa”, 2 (1947) nr 2, s. 11 13.

Akademik Świętym?. „Pod opieką św. Józefa”, 2 (1947) nr 5, s. 14 17.

Chananejka. „Pod opieką św. Józefa”, 2 (1947) nr 4, s. 21 23.

Cnoty Boskie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wiara. „Pod opieką św. Józefa”, 2 (1947) nr 8, s. 20 23.

Cnoty Boskie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nadzieja. „Pod opieką św. Józefa”, 2 (1947) nr 9, s. 22 23.

Cnoty Boskie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Miłość. „Pod opieką św. Józefa”, 2 (1947) nr 10, s. 20 21.

Stwórca. „Pod opieką św. Józefa”, 2 (1947) nr 7 8, s. 17 19.

Powrót. „Pod opieką św. Józefa”, 2 (1947) nr 12, s. 21 23.

Służcie Panu w radości. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 3, s. 11 12.

Jej tajemnica. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 3, s. 11 12.

Bądź karnym. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 5, s. 1 15.

Wiosenne budzenie. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 6, s. 22 24.

Mój syn chce zostać księdzem. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 7 8, s. 25 27.

Heroizm powszedniego dnia. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 9, s. 11 12.

Wyznawcy Chrystusa. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 9, s. 15 16.

Dajcie mi dobrą książkę. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 10, s. 12 13.

Jedna z pięknych postaci naszych dni: Antoni Kluz, radca miasta Krakowa (1890 1948). „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 10, s. 22 25.

Powrót kobiety do domu. „Pod opieką św. Józefa”, 3 (1948) nr 11, s. 15 18.

Małżeństwo w świetle nauki Kościoła. „Pod opieką św. Józefa”, 4 (1949) nr 2, s. 7 9.

Dobroć w myśli. „Pod opieką św. Józefa”, 4 (1949) nr 7 8, s. 11 12.

Dobroć w słowie. „Pod opieką św. Józefa”, 4 (1949) nr 9, s. 12 13.

Dobroć w uczynku. „Pod opieką św. Józefa”, 4 (1949) nr 10, s. 10 11.

Przygotowanie do małżeństwa. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 1, s. 14 15.

Wybór małżonka. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 2, s. 18 19.

Sakrament małżeństwa i jego skutki. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 4, s. 20 23.

Matka. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 9, s. 12 13.

O codzienną postawę wobec poczynań dziecka. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 10, s. 16 17.

Wychowanie dziecka. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 10, p. 18.

Przyjęta ofiara. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 11, s. 20 21.

Podarunek gwiazdkowy. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 12, s. 6 7.

Matka Chrystusa Mistycznego. „Pod opieką św. Józefa”, 5 (1950) nr 12, s. 16 17.

Temperament a doskonałość. „Pod opieką św. Józefa”, 7 (1952) nr 1, s. 24 25.

Poznaj samego siebie. „Pod opieką św. Józefa”, 7 (1952) nr 2, s. 41 44.

Rybak i jego zdobycz (Św. Jan Bosko i Michał Magone). „Głos Karmelu”, 21 (1952) 61 64.

Walka duchowa z miłością własną. „Głos Karmelu”, 21 (1952) 89 93.

Jeden drugiego brzemiona noście. „Głos Karmelu”, 21 (1952) 126 128.

Sól ziemi. Dobre drzewo. Kraków 1972.

Sól ziemi. Dzień zbawienia. Kraków 1972.

47 lat życia. Kraków 1973.

Źródła radości terezjańskiej, w: Mater Spiritualium (red. O. Filek), Kraków 1974, s. 479 510.

Adam Chmielowski   Brat Albert. Kraków 1975.

Ojciec Jan XXIII. Kraków 1978.

Aniela Godecka. w: Chrześcijanie (red. B. Bejze), Warszawa 1978, t. 3, s. 131 210.

Realista   Ks. Bronisław Markiewicz. Miejsce Piastowe   Struga Warszawska 1978.

47 lat życia. Wyd. II, Kraków 1980.

Radość doskonała. Dramat o św. Elżbiecie. Wrocław 1980.

Człowiek XX wieku. Św. Maksymilian Kolbe. Niepokalanów 1981, t. I.

Człowiek XX wieku. Św. Maksymilian Kolbe. Niepokalanów 1981, t. II.

Ks. Bronisław Markiewicz, w: Chrześcijanie (red. B. Bejze), Warszawa 1981, t. 6, s. 111 175.

Ewangelia i człowiek, t. I. Wrocław 1982.

Jezu ufam Tobie! Siostra Maria Faustyna Kowalska. Kraków 1982.

Dyktator   Romuald Traugutt. Kraków 1982.

Ewangelia i człowiek, t. II. Wrocław 1983.

Ewangelia i człowiek, t. III. Wrocław 1983.

Pawłowy siew, t. I. Wrocław 1983.

Pawłowy siew, t. II. Wrocław 1983.

Dobre drzewo. Opowieść o Ludwiku i Zelii Martin, rodzicach św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Kraków 1983.

The Auschwitz Holocaust. Kolbe and the Kommandant   Two worlds in collision. Milwaukee 1983.

Dobry jak chleb. Brat Albert Chmielowski. Kraków 1983.

Bł. Adam Chmielowski   Brat Albert, w: „Biblioteka kaznodziejska”, t. 111, Poznań 1983, s. 134 150.

Bł. Józef Kalinowski   Ojciec Rafał od św. Józef. w: „Biblioteka kaznodziejska”, t. 111, Poznań 1983, s. 151 165.

Apostoł Wrocławia. Ks. Robert Spiske (1821 1888). Wrocław 1984.

Pawłowy siew, t. III, Wrocław 1984.

Pawłowy siew, t. IV, Wrocław 1984.

Mądrość wolności. Zamyślenia nad Listami św. Jakuba, św. Piotra i św. Judy, oraz nad Dziejami Apostolskimi. Wrocław 1985.

Dobry jak chleb. Brat Albert Chmielowski. wyd. II, Kraków 1983.

Obraz Boga. S. Bernardyna Maria Jabłońska. Kraków 1985.

Św. Antoni Klaret wzór misjonarza, Wrocław 1985.

Dyktator   Romuald Traugutt. Wyd. II. Kraków 1982.

Amen. Zamyślenia nad Listami św. Jana Ew. i nad Apokalipsą. Wrocław 1986.

S. M. Faustyna Kowalska, w: Polscy Święci, t. 6, Warszawa 1986, s. 249 323.

Jadwiga Królowa Polski. Warszawa 1987.

Wytrwałość. Biskup Adolf Piotr Szelążek. Podkowa Leśna   Warszawa 1987.

Ziarnko gorczycy. O. Honorat Koźmiński. Warszawa 1988.

Honor. Mjr Henryk Sucharski. Warszawa 1988.

Wrocławianka dr Edyta Stein. Warszawa 1989.

Piękno, czyli sztuka życia. Warszawa 1989.

Boski Złodziej, czyli sztuka umierania. Warszawa 1989.

Dzień zbawienia. Opowieść o życiu Bł. Rafała Kalinowskiego. Wyd. II, poszerzone. Kraków 1989.

47 lat życia. Wyd. III, Niepokalanów 1989.

Gdy ma się jedną duszę… Brat Albert Chmielowski. Kraków 1989.

Duch misyjny św. Klareta, w: Powołani do przemienienia świata. Warszawa 1989, s. 75 92.

Maryja wzorem dla misjonarza, w: Powołani do przemienienia świata. Warszawa 1989, s. 93 97.

The life of Saint Brother Albert. Steves Point 1989.

Saint Frere Albert. Kraków 1990.

Gut wie das Brot. Heiliger Bruder Albert Adam Chmielowski. Kraków 1989.

Moc ducha. O. Augustyn Kordecki. Warszawa 1990.

Gesù, confido in Te! Roma 1991.

Człowiek XX wieku. Św. Maksymilian Kolbe, t. I, Niepokalanów 1992.

Człowiek XX wieku. Św. Maksymilian Kolbe. t. II, Niepokalanów 1992.

Mąż modlitwy i czynu. Ks. Bronisław Markiewicz. Warszawa 1992.

Světlo a stín. Paralela zivota sv. Maximilana Maria Kolbeho a Rudolfa Hossa. Praha 1992.

Chcę być świętą. S. Leonia Nastał. Stara Wieś 1993.

Ks. Zygmunt Gorazdowski, w: Chrześcijanie (red. B. Bejze), t. 12, Warszawa1993, s. 93-133.

S. M. Faustyna Kowalska, w: Chrześcijanie (red. B. Bejze), t. 10, Warszawa1993, s. 9-101.

S. M. Bernardyna Jabłońska, w: Polscy Święci, t. 11, Warszawa1993, s. 212-243.

Śmierć Brata Alberta Chmielowskiego. „Przebudzenie”, nr 8/1994.

Sto lat Karmelu w Wadowicach. „Czas”, nr 6/1992.

Śmierć o. Maksymilana Kolbego. „Przebudzenie”, nr 1/1995.

Śmierć Romualda Traugutta. „Przebudzenie”, nr 11/1995.

Śmierć Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego. „Przebudzenie”, nr 12/1995.

Czas siewu. Karol Józef Wojtyła   Jan Paweł II. Katowice 1995.

Bibliografia podmiotowa: pisma nieopublikowane (wg wykazu sporządzonego przez K.: Archiwum Prowincjalne Karmelitów Bosych, ul. Glorega 5, Kraków, sygn. AP 59,9: Rękopisy. Spuścizna literacka śp. o. Władysława Kluza OCD).

Zwornik. Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski, 900 ss.

Dąb. Stefan Kard. Sapieha, 600ss.

Panie, Boże mój. Zamyślenia nad Psalmami, 600ss.

Mądrość i głupota. Zamyślenia nad Księgami Dydaktycznymi Starego Testamentu, 600ss.

Dobre drzewo. Wersja III, poszerzona z okazji Roku Rodziny 1994, 300ss.

Maryja woła. Objawienia w La Salette, 247ss.

W poszukiwaniu Boga i samego siebie, 190ss.

Pokój według Pawła VI, 31ss.

Obowiązek Komunii św. wielkanocnej. Ustawodawstwo Kościoła Zachodniego do 1115 r. Praca magisterska na KUL, Lublin 1958, 64ss.

Obowiązek Komunii św. wielkanocnej w ustawodawstwie Kościoła Zachodniego. Praca doktorska na KUL, Lublin 1960, 160ss.

Nic i wszystko. Zamyślenia nad Dziełami św. Jana od Krzyża, 366ss.

A my chcemy żyć! 130ss.

Wy dajcie im jeść. Ks. Z. Gorazdowski, 250ss.

Św. Wincenty Pallotti, 250ss.

Ziarno pszeniczne. Św. Wincenty Pallotti, 265ss.

Miłosierdzie owocem miłości. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, 59ss.

Sekretarka Bożego Miłosierdzia. Siostra Faustyna Kowalska, 142ss.

Dekalog. Rozmyślania, 345ss.

Byłem głodny, a daliście mi jeść. Dramat o ks. Zygmuncie Gorazdowskim, 51ss.

Jakub Uchański – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski (1502-1581), 194ss.

Synod prowincjalny w Piotrkowie1577, 29ss.

Idea Kościoła narodowego w Polsce w latach 1584-1574, 100ss.

Stosunek Stolicy Apostolskiej do Zygmunta Augusta i spraw Polski (1548-1572), 50ss.

Ks. Jan Balicki (1869-1948), 20ss.

Św. Brat Albert Chmielowski (1845-1948), 53ss.

Co kraj to obyczaj, czyli Polak w Anglii, Anglik w Polsce, 19ss.

Sztuka teatralna wg książki „47 lat życia”, 54ss.

Bibliografia przedmiotowa

Praśkiewicz Sz.T. – Wanat J.B., Władysław Kluz OCD. Appunti per una bio-bibliografia, „Archivum bibliographicum Carmeli Teresiani”, Roma, nr 37/2000, s. 6-26.

Wanat J.B., Ojciec Władysław od Narodzenia NMP (Mieczysław Kluz) OCD, „Życie Karmelu”, nr 13-14/1995, s. 39-47.

Wanat J.B., Ojciec Władysław od Narodzenia NMP (Mieczysław Kluz) OCD, w: Księga zmarłych ojców i braci karmelitów bosych prowincji polskiej i prowincji krakowskiej pw. Ducha Świętego 1881-1998, (red. B.J. Wanat), Kraków 1998 s. 278-282.

Wanat J., Kluz Mieczysław OCD, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 2002, t. 9, k. 174-175.

Szczepan T. Praśkiewicz (karmelita bosy)