Stanisław Kępka (Kępkowic)

-

Kępka (Kępkowic) Stanisław (zm. po 1616 r.) – mieszczanin, członek Bractwa Różańca Świętego w Wadowicach

Księga Bractwa (Liber Rosarianus) pod datą 11 lipca 1616 r. zawiera listę siedemnastu mieszczan wadowickich, wśród których odnotowano Stanisława Kępkę. W źródłach figuruje także jako właściciel roli (1600 r.).

Być może Stanisław był synem lub bratem Mateusza Kępki, ojca profesora Marcina Kępki Wadowity. Stanisław byłby więc kuzynem bądź wujem słynnego wadowickiego akademika.

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

T. Graff, Nieznane fakty z życia rajcy wadowickiego Mateusz Kępki (zm. 1602), ojca Marcina Wadowity,w świetle dokumentów z Archiwum Parafialnego Bazyliki ONMP w Wadowicach z lat 1585, 1599 i 1616, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 18, 2015.

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.