Marcin Kazibot

-

Kazibot Marcin – szewc w Wadowicach

W aprobowanym przez radę miejską Wadowic w 1607 r. statucie cechu szewców Marcin Kazibot jest wymieniony jako jeden z [- -] braci starszych i młodszych tegoż rzemiosła naszego.

Por. Jan Białorzyt.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 106.