Andrzej Karp

-

Karp Andrzej – ksiądz, cysters, wikariusz w Wadowicach

Był zakonnikiem – cystersem z Mogiły, w latach 1662-1663 pracował w parafii w Wadowicach jako wikary.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 105.