Michał Józef Jan Kamelski Wadowius

- 1786

Kamelski Wadowius (Wadowins) Michał Józef Jan (zm. 1786) – ksiądz, altarysta ołtarza św. Anny w Wadowicach

Ksiądz, w latach 1734-1736 był altarystą ołtarza św. Anny w kościele pw. Wszystkich Świętych w Wadowicach. W kolejnych latach pełnił funkcję plebana w Radoczy i Kleczy (1737-1745), a następnie plebana (1765-1786) i dziekana zatorskiego (1778 r.), wreszcie plebana i dziekana żywieckiego (1780 r.); posesor sołectwa Budzów (1752 r.). Jako proboszcz parafii w Zatorze ufundował tamtejszą bibliotekę.

W księgach parafialnych kościoła w Radoczy nazwisko plebana zapisano jako “Kamelski Wadowins”. Podana jest również inna, błędna data zgonu – 1756 r.

Zmarł w 1786 r.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 103.

http://www.radocza.pl