Andrzej Kaczmarczyk

1775 - 1841

Kaczmarczyk Andrzej (1775-1841) – ksiądz, wikariusz w Wadowicach

Urodził się w Wilamowicach w 1775 r. W latach 1799-1802 pracował jako wikary w parafii w Wadowicach; później proboszcz w Radziszowie.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 101.