Roman Hawiger

1898 - 1942

Hawiger Roman (1898-1942) – inżynier architekt, oficer WP

Urodził się 23 sierpnia 1898 r. w Wadowicach. Absolwent gimnazjum – matura wojenna w 1917 r. w klasie prof. T. Niespodziańskiego. Inżynier architekt, porucznik rezerwy Wojska Polskiego. W czasie okupacji aresztowany przez Gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz (17 sierpnia 1942 r.), numer więźniarski 59537.

Zamordowany 19 września 1942 r. (G. Studnicki podaje błędną datę – 1944 r.)

Bibliografia:

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 85.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 352.

Fotografia obozowa:

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

(Marcin Witkowski)