Wincenty Handzlik

-

Wincenty Handzlik – rzemieślnik, kowal, radny miejski w Wadowicach

Wincenty Handzlik był kowalem, członkiem cechu stolarskiego – po 1885 r. (brak bliższych informacji) pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia korporacyjnego związku stolarskiego w Wadowicach.

Był właścicielem realności, w latach 1885-1888 zasiadał w wadowickiej Radzie Miejskiej.

 

Bibliografia:

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 140, 215, n.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 83.