Mateusz Hamełka

-

Mateusz Hamełka – rzemieślnik, szewc w Wadowicach

W statucie cechu szewców z 1607 r. Mateusz Hamełka jest wymieniony jako jeden:

 z braci starszych i młodszych tegoż rzemiosła naszego.

Bibliografia:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 83.