Józef Hajducki

1816 - 1850

Józef Hajducki (1816-1850) – ksiądz, wikariusz w Wadowicach

Józef urodził się w Zawadzie koło Sącza w 1816 r. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1841.

W latach 1846-1847 pracował jako wikary w parafii w Wadowicach. Pełnił tutaj funkcję katechety w szkole głównej.

Później był proboszczem w Tarnawie w cyrkule bocheńskim.

Zmarł w 1850 r.

 

Bibliografia:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 82.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 77.