Henia (Hana) Gross

-

Henia (Hana) Gros (Gross) – nauczycielka religii mojżeszowej w Wadowicach

Uczyła religii mojżeszowej w wadowickich szkołach elementarnych, m.in. w roku szkolnym 1912/1913 pracowała w szkole im. Królowej Jadwigi.

Była zdeklarowaną syjonistką. Należała do zarządu wadowickiego oddziału Międzynarodowej Syjonistycznej Organizacji Kobiet WIZO (Women International  Zionist Organisation). W mieście WIZO skupiała blisko 150 żydowskich kobiet, a przewodniczyła jej Fryda Foerster, a następnie Berta Ebel.

Bibliografia:

K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016, s. 225.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 77.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 117.