Jadwiga Gawlińska

-

Gawlińska Jadwiga (?-?) – więźniarka obozu koncentracyjnego Auschwitz

Urodziła się w Jasienicy (brak informacji o dacie urodzenia). W międzywojniu mieszkała w Wadowicach.

Aresztowana przez Gestapo i osadzona w więzieniu w Bielsku, skąd została przewieziona do więzienia śledczego w Mysłowicach. Po przesłuchaniach, 1 marca 1943 r. przetransportowana do KL Auschwitz. Brak informacji o numerze więźniarskim (jej nazwiska nie ma zachowanych materiałach Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau). Przeżyła gehennę obozu koncentracyjnego do ostatnich dni jego istnienia. Uczestniczyła w ewakuacyjnym „marszu śmierci, z którego 20 stycznia 1945 r. zdołała zbiec.

Nie udało się ustalić jej dalszych losów.

Bibliografia:

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Klistała J., Martyrologium Mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, Jasienicy, Jaworza, Komorowic, Kóz, Mikuszowic, Porąbki, Szczyrku, Wilamowic, Wilkowic, Zabrzega w latach 1939-1945 – Słownik Biograficzny, Bielsko-Biała 2008, s. 135.

Klistała J., Martyrologium Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 – Słownik Biograficzny, Bielsko-Biała 1998, s. 109.

Kubaczka J., 700 lat Jasienicy, Kraków 2005, s. 156-170.

(Marcin Witkowski)