Albert Gąsiorowski

1840 - 1888

Albert Gąsiorowski (1840-1888), pisarz, poeta, publicysta, profesor gimnazjalny

Urodził się w Jaśle.

W latach 1864-1865 opublikował w „Dzienniku Literackim” swoje poezje i powieści: „Kupiec z Halickiej ulicy”, „Miłość bez granic”, „Męczennica” oraz „Raskolnik”. Teksty literackie publikował pod pseudonimami A. Górowski i A. Tristis. Do Wadowic przybył w 1872 r. i objął funkcję profesora w CK Gimnazjum. Uczył języka polskiego, niemieckiego, historii, geografii i historii kraju rodzinnego. Wykładał także w wadowickiej wyższej szkole żeńskiej. W 1874 r. znalazł się wśród ofiarodawców stypendium im. Mikołaja Kopernika dla uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej. W Wadowicach Albert Gąsiorowski nadal pisał i publikował. Wśród prac, które powstały w tym czasie należy wymienić: „Adam Mickiewicz i pisma jego do r. 1829” (1872), „Adam Mickiewicz od wyjazdu do Petersburga” i „Pan Tadeusz”” (1874), „Nauczyciel dzieci początkujących” (1875), „Pamiątka Wojciecha Gibasa” (1887, opublikowany w „Gazecie Narodowej”), „Jak żona zamknęła męża w piwnicy” (1888), „Pan Bermuder” (1887, opublikowany w „Tygodniku Ilustrowanym”).

Albert Gąsiorowski zmarł po krótkiej chorobie 11 czerwca 1888 r.. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach. Jego grobowiec został odnowiony staraniem Stowarzyszenia Absolwentów LO.

Bibliografia

K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013, s. 319.

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997, s. 175.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 63-64.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje gimnazjum i liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 71.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 211.

Pamięci tych, którym wiele zawdzięczamy, red. M.K. Talaga, Wadowice 2015, s. 14.

Marcin Witkowski