Ozer Ozyasz Frost

1866 -

Ozer Ozyasz Frost (1866 – ?) – dr filozofii, nauczyciel religii mojżeszowej w Wadowicach

Urodził się 6 maja 1866 r. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu doktoratu z filozofii, 11 grudnia 1894 r. złożył egzamin nauczycielski, a sześć lat później został mianowany zastępcą nauczyciela (9 sierpnia 1900 r.) rozpoczynając jednocześnie pracę w Wadowicach. W latach 1900-1904/1905 uczył religii mojżeszowej w tutejszych szkołach elementarnych: szkole męskiej i szkole wydziałowej żeńskiej im. cesarza Franciszka Józefa I, oraz w gimnazjum, jako „nauczyciel poboczny” (1901-1904) w wymiarze 6 godzin tygodniowo (po 2 godziny w trzech oddziałach).

Nominację na nauczyciela zwykłego uzyskał 18 stycznia 1905 r. i (być może jeszcze przed tą datą) przeniósł się do Brodów, gdzie uczył do 1923 r.

Jego dalsze losy nie są znane.

Bibliografia:

Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1894-1945, Kraków 2016, s. 132.

Kalendarzyk Profesorski Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na rok 1913, Lwów 1913, s. 202.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991, s. 70.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 58.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 80, 116.

Marcin Witkowski