Ludwik Fonferko

1858 - 1922

Fonferko Ludwik (1858-1922) – ksiądz, absolwent gimnazjum w Wadowicach, katecheta szkół krakowskich i inspektor szkół ludowych w Okręgach Szkolnych myślenickim i limanowskim, kapelan Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

Urodził się 26 grudnia 1858 r. w Wadowicach. Uczęszczał do wadowickiego gimnazjum, które ukończył w 1877 r.  (klasa prof. Teofila Malinowskiego). Studiował teologię w seminarium duchownym w Tarnowie (1877-1881), gdzie w 1881 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikary kolejno w Niepołomicach (1881-1883), Makowie (1883-1887), Zabierzowie Bocheńskim (1887-1888) i Milówce (1888-1890).

W roku 1890 został przeniesiony do Krakowa, gdzie był katechetą w IX 5-klasowej pospolitej ludowej szkole żeńskiej (1890-1893), I oraz IV 4-klasowej pospolitej ludowej szkole męskiej (1891-1893) i XVII ludowej pospolitej szkole żeńskiej (1892-1893). Od 1 lipca 1893 r. ks. Fonferko był inspektorem szkół ludowych w Okręgach Szkolnych myślenickim i limanowskim. Funkcję tą pełnił do przejścia na emeryturę w 1913 r.

W latach 1916-1921 był kapelanem “Towarzystwa Dobroczynności” w Krakowie oraz kapelanem Cmentarza Rakowickiego.

Ks. Ludwik Fonferko zmarł w Krakowie w 1922 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w grobowcu rodziny Raczyńskich.

Źródła:

http://cmentarium.sowa.website.pl

http://www.parafiamakowska.pl (tutaj podano lata pracy w parafii 1886-1887)

http://www.zaborowparafia.eu

E. Staniek, Szkoła jakich mało. Słownik “wybranych”absolwentów gimnazjum i liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Kraków 2016.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

(Marcin Witkowski)