Debora Erbowa-Rosinerówna

1875 - 1927

Erbowa-Rosinerówna Maria Dorota (Debora) (1875-1927) – nauczycielka religii mojżeszowej w szkole żeńskiej Wadowicach

Debora Rosinerówna-Erbowa była nauczycielką religii mojżeszowej w wadowickich szkołach żeńskich. W 1907 r. objęła posadę w żeńskiej szkole wydziałowej, gdzie uczyła do 1913 r. Równolegle, w latach 1908-1912 pracowała jako nauczycielka religii mojżeszowej w utworzonej cztery lata wcześniej Szkole Powszechnej im. Królowej Jadwigi, mieszczącej się w tym czasie w magistracie.

Debora była żoną Dionizego Erba (1880-1961), sędziego Sądu Okręgowego w Wadowicach.

Bibliografia

K. Iwańska,Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016.

Księga pamiątkowa b. Gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 49.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

(Marcin Witkowski)