Teofil Erben

1860 -

Erben Teofil (1860-?) – profesor gimnazjalny w Wadowicach

Urodził się 3 listopada 1860 r. we Lwowie. Zastępcą nauczyciela został 6 września 1884 r., a po złożeniu egzaminu, dekretem z lutego 1890 r. został mianowany nauczycielem. W tym czasie pracował w Kołomyi.

W roku szkolnym 1890/1891 uczył języka niemieckiego w klasach V, VI, VII i VIII gimnazjum w Wadowicach, w wymiarze 16 godzin.

Później w Państwowej Szkole Realnej w Stanisławowie, gdzie wykładał język polski i niemiecki.

W 1885 r. ożenił się z Amalią z d. Liebhardt (zm. 1897 r.), z którą miał troje dzieci.

Bibliografia

Kalendarzyk profesorski Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych na rok 1913.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowej Szkoły Realnej w Stanisławowie za rok szkolny 1920/21, Stanisławów 1921.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

Marcin Witkowski