Gustaw Ebner

1853 - 1931

Gustaw Ebner (1853-1931) – prawnik, sędzia sądu wojskowego c.k. armii

Urodził się we Lwowie w 1853 r. Prawnik i oficer armii austriackiej, rozpoczął pracę jako sędzia wojskowy (audytor) we Lwowie, następnie pełnił tą funkcję w Monasterzyskach i Krakowie. W latach 1900-1910 był sędzia sądu wojskowego w Pradze. W 1917 r. awansował do stopnia c.k. generała-audytora.

Pochowany w Wadowicach.

Źródło:

Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 48-49.