Fabian Ebner

-

Fabian Ebner – nauczyciel religii mojżeszowej w Wadowicach

Fabian Ebner w latach 1905-1907 wykładał religię mojżeszową (w wymiarze godziny tygodniowo) w szkole wydziałowej żeńskiej, która od 1901 r. mieściła się w gmachu przy ul. Długiej (Sienkiewicza) i nosiła imię cesarza Franciszka Józefa I.

Ebner należał do grona nauczycieli religii mojżeszowej, którzy pracowali w wadowickich szkołach elementarnych, oprócz niego byli to: dr Ozer Ozyasz Frost, Chaim Reiter, Henia Gross (Gros) i Debora Rosiner.

Bibliografia:

K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016, s. 131.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 48.

Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996, s. 91, 116.