Klemens Drzałkowicz

-

Drzałkowicz Klemens (zm. po 1616 r.) – nauczyciel w szkole parafialnej w Wadowicach

Nazwisko Klemensa Drzałkowicza – rektora wadowickiej szkoły parafialnej, zostało odnotowane w sierpniu 1616 r. w Księdze Bractwa Różańca Świętego NMP (Liber Rosarianus), wśród dwudziestu trzech wadowiczan przyjętych wówczas w poczet członków Bractwa.

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.