Jan Domagała

-

Domagała Jan (zm. po 1675 r.) – rzemieślnik , sukiennik w Wadowicach

Jan Domagała żył w Wadowicach w XVII w. Był starszym cechu sukienników.

W roku 1675 Jan Domagała wraz z Klemensem Obieżyświatem wystąpili przed wadowicką radą miejską rezygnując z dzierżawy placu, na którym stała specjalna rama do naciągania płótna. Powodem tej decyzji był fakt, że byli jedynymi sukiennikami w Wadowicach i nie byli w stanie płacić czynszu. Ponadto produkowane przez nich sukno nie wymagało już wyciągania na ramie.

Decyzją rajców miejskich sukiennicy zostali zwolnieni z podatku a plac przejęło miasto.

Ruina cechu sukienników była spowodowana najazdem szwedzkim.

Źródło:

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 87.