Zygmunt Czapik

1918 - 1993

Czapik Zygmunt (1918-1993) – lekarz medycyny, kierownik Przychodni Rejonowej w Wadowicach, ppłk LWP

Urodził się 13 sierpnia 1918 r. w Wadowicach gdzie ukończył szkołę powszechną, a następnie, w 1937 r. gimnazjum. Studia rozpoczęte na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego przerwał wybuch II wojny światowej.

Podczas okupacji hitlerowskiej pracował w szpitalu w Wadowicach jako student medycyny – kolejno jako medyk na bezpłatnej praktyce (1939-1940), laborant (1940-1942) i asystent lekarza (1942-1945). Zygmunt Czapik zaangażował się w działalność Armii Krajowej, której komórkę w szpitalu zorganizował dr Józef Sołtysik i student medycyny Lech Kwiatkowski. Oprócz Czapika do komórki AK należeli: dr. Bronisława Romaszkan, laborantka Ewa Bohdanowicz, nazaretanka s. Pia oraz student medycyny, sanitariusz Władysław Lachendro. Konspiratorzy ratowali osoby zagrożone aresztowaniem i wywózką do Niemiec oraz dostarczali opatrunki i lekarstwa dla oddziałów AK. Wykonywali m.in. zabiegi pozorujące rany – nacięcia skóry czy zakładanie gipsu, wydawali także fałszywe zwolnienia lekarskie. Kilkakrotnie komórka AK umożliwiła ucieczki ze szpitala.

Po zakończeniu wojny Zygmunt Czapik dokończył studia medyczne (1945-1948) i uzyskał dyplom lekarza (1950 r.), a następnie specjalizację II stopnia w zakresie organizacji ochrony zdrowia (1955 r.). W wadowickiej służbie zdrowia pracował od 1945 r., m.in. jako lekarz zakładowy w “druciarni”.

W 1949 r. Zygmunt Czapik został powołany do służby wojskowej. Pełnił służbę starszego lekarza w 92 Pułku Piechoty w Jarosławiu, szefa służby zdrowia dywizji w Gliwicach (od 1953 r.), szefa służby zdrowia korpusu, wreszcie asystenta 5 Wojskowego Szpitala w Krakowie. Służbę w LWP zakończył w 1957 r. w stopniu podpułkownika.

Po powrocie do Wadowic objął stanowisko kierownika Przychodni Rejonowej i zastępcy dyrektora ZOZ do spraw lecznictwa.

Przeszedł na emeryturę w 1981 r., ale dalej pracował (w niepełnym wymiarze) w Przychodni Międzyzakładowej.

Jego żoną była Maria Czapik (1 lipca 1918 – 4 czerwca 2001).

Zmarł 22 lutego 1993 r.; jest pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Wadowicach.

Bibliografia

Kronika Miasta i Gminy Wadowice

Kronika Powiatu Wadowickiego

Z. Czapik, Wspomnienia, “Nadskawie”, 1989, z 7-8, s. 83-84.

E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996.

P. Piotrowski, Śląski Okręg Wojskowy: przekształcenia organizacyjne, 1945-1956, Warszawa 2003.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

Marcin Witkowski