Stanisław Chrząszczewski

1903 - 1987

Chrząszczewski Stanisław (1903-1987) – dr wszech nauk lekarskich, wenerolog i dermatolog

Urodził się w Samborze 1 sierpnia 1903 r. Był synem Wojciecha Chrząszczewskiego (1860-1915) i Marii z domu Golichowskiej. Miał siedmioro rodzeństwa – trzy siostry i czterech braci. W Samborze ukończył szkołę powszechną, a następnie, w 1921 r. gimnazjum. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukończył w 1927 r. z tytułem doktora wszech nauk lekarskich. Jeszcze w trakcie trwania studiów rozpoczął pracę jako demonstrator, młodszy a później starszy asystent w Instytucie Chemii Leków Uniwersytetu Jana Kazimierza (1924-1929). Kolejne specjalizacje uzyskał w Klinice Chorób Wewnętrznych (1927 r., interna) i Klinice Ginekologicznej we Lwowie (1928-1929). Od 1929 r. pracował jako lekarz powiatowy w Samborze.

We wrześniu 1939 r. w Szefostwie Sanitarnym WP, uczestnik obrony Lwowa. Po zakończeniu działań zbrojnych i wcieleniu wschodnich województw II Rzeczypospolitej do Związku Sowieckiego Stanisław Chrząszczewski pracował w Samborze jako dyrektor tamtejszego szpitala i ordynator Oddziału Wewnętrznego (1940-1941). Po agresji hitlerowskich Niemiec na ZSRS został aresztowany przez gestapo i uwięziony. Po uwolnieniu ukrywał się w Podegrodziu koło Nowego Sącza i zaangażował się w konspirację. Kierował służbą sanitarną Batalionów Chłopskich na Sądecczyźnie (1942-1944).

Po zakończeniu wojny dr Chrząszczewski przez krótki czas był inspektorem lekarskim w Sopocie, po czym przeniósł się do Wadowic. Pełnił funkcje lekarza powiatowego (1945-1950), kierownika Wydziału Zdrowia (1950-1958) i lekarza w Ośrodku Zdrowia oraz lekarza sanitarnego i w Poradni Skórno-Wenerologicznej. Pracując w Wadowicach Stanisław Chrząszczewski uzyskał kolejne specjalizacje: II stopnia z ochrony zdrowia (1959 r.), I stopnia z dermatologii i wenerologii (1963 r.) oraz chorób wewnętrznych (1963 r.).

Przeszedł na emeryturę w 1968 r.

Jego żoną była Anna Chrząszczewska (por.) (1902-1991), stomatolog, kierownik Poradni Dentystycznej Ośrodka Zdrowia w Wadowicach; pochowana w Krakowie.

Zmarł 26 lutego 1987 r.; jest pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Bibliografia

Kronika Miasta i Gminy Wadowice

Kronika Powiatu Wadowickiego

E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

https://www.geni.com

http://www.rakowice.eu

Marcin Witkowski