Anna Chrząszczewska

1902 - 1991

Chrząszczewska Anna (1902-1991) – lekarz medycyny, stomatolog

Urodziła się we wsi Lutowiska koło Leska w Bieszczadach. W 1920 r. ukończyła gimnazjum w Samborze, a następnie, w 1928 r. studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W tym samym roku uzyskała specjalizację ze stomatologii w Klinice Dentystycznej UJK. Rok później rozpoczęła pracę jako lekarz dentysta w szkole w Samborze, będąc jednocześnie dentystą zakładowym PKP.

Podczas pierwszej okupacji sowieckiej (1939-1941) pracowała w Samborze.

W Wadowicach od 1946 r., najpierw na stanowisku kierownika Poradni Dentystycznej Ośrodka Zdrowia (do 1969 r.), a następnie stomatologa w wadowickich szkołach: Technikum Mechanicznym (1969-1975) i Szkole Podstawowej nr 1 (1975-1976).

Przeszła na emeryturę w 1976 r.

Jej mężem był Stanisław Chrząszczewski (por.) (1903-1987), doktor wszech nauk lekarskich, internista, dermatolog i wenerolog, lekarz powiatowy i kierownik Wydziału Zdrowia w Wadowicach; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zmarła 4 października 1991 r.; jest pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Bibliografia

Kronika Miasta i Gminy Wadowice

E. Kotowiecki, Wadowiccy lekarze, Wadowice 1996.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty w Wadowicach, Wadowice 1996.

Marcin Witkowski