Ludwik Choróbski

1858 - 1928

Choróbski Ludwik (1858-1928) – ksiądz, absolwent gimnazjum w Wadowicach, proboszcz w Jordanowie i budowniczy tamtejszego kościoła

Urodził się w 1858 r. w Wadowicach. Uczęszczał do wadowickiego gimnazjum, które ukończył w 1876 r.  (klasa prof. Tytusa Zegadłowicza). W spisach absolwentów figuruje jako Ludwik Horubski.  Po święceniach kapłańskich, które przyjął w 1880 r., pracował jako wikary m.in. w parafii św. Mikołaja w Krakowie. W roku 1895 został administratorem krakowskiej parafii św. Szczepana “na Piasku”. Starał się jednocześnie, choć bezskutecznie, o stanowisko administratora w Mogile. Spośród dziewięciu (!) kandydatów wybrano ostatecznie dotychczasowego proboszcza z Zembrzyc, ks. Wojciecha Siedleckiego.

W roku 1908 ks. Choróbski został przeniesiony na stanowisko proboszcza do Jordanowa, gdzie od dłuższego czasu starano się o wybudowanie nowego kościoła. Fundatorami nowej świątyni, która miała zastąpić dotychczasowy drewniany kościółek, byli właściciele ziemscy z majątków Wysoka, Toporzysko i Bystra oraz jordanowscy parafianie. Projekt kościoła wykonał znany architekt i konserwator sztuki z Krakowa, profesor Politechniki Lwowskiej Jan Sas-Zubrzycki, autor projektów kilkudziesięciu kościołów (m.in. w Krakowie i Lwowie), ratuszy (m.in. w Niepołomicach, Jordanowie i Zatorze) i gmachu TG “Sokół” w Brzozowie. który projektował wiele kościołów w diecezji krakowskiej. Budowę neogotyckiego (tzw. nadwiślańskiego), trzynawowego kościoła ukończono w 1910 r., poświęcono świątynię 8 grudnia 1912 r., a rok później zawieszono trzy dzwony. Ołtarz główny ukończono w 1927 r., a jego szczyt zwieńczyła figura Matki Boskiej Niepokalanej. Podczas I wojny światowej jordanowskie dzwony zostały zabrane przez Austriaków na potrzeby przemysłu zbrojeniowego. Nowe dzwony po raz pierwszy zadzwoniły na pogrzebie ks. Ludwik Choróbskiego w 1928 r.

Ks. Choróbski zmarł w Jordanowie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu w grobowcu ufundowanym przez Jego siostrę Klementynę z Choróbskich Kutrzebową (1875 – 1969).

Źródła:

https://www.jordanow.pl

http://www.jordanowskiesanktuarium.diecezja.krakow.pl

http://www.mogila.cystersi.pl

E. Staniek, Szkoła jakich mało. Słownik “wybranych”absolwentów gimnazjum i liceum w Wadowicach (1866 – 2016), Kraków 2016.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

(Marcin Witkowski)