Antoni Burak

1911 - 1977

Burak Antoni (1911-1977) – oficer WP, działacz spółdzielczy w Wadowicach

Urodził się w Iwieńcu w 1911 r.

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. (Wilno, Żółkiew), jeniec sowiecki, wyewakuowany z armią gen. Andersa do Iranu. Walczył w Afryce Północnej i w kampanii włoskiej – uczestnik bitwy pod Monte Cassino i walkach o Bolonię. Po wojnie wrócił do kraju i zamieszkał w Wadowicach przy ul. Słowackiego. Oficer rezerwy WP. Był długoletnim pracownikiem PZGS “Samopomoc Chłopska”.

Za udział w II wojnie światowej został odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino i Gwiazdą za Wojnę 1939 – 1945.

Zmarł 12 listopada 1977 r. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Mąż Genowefy z Lewandowskich (1916 – 1980), zmarłej 5.05.1980 r., pochowanej na wadowickim cmentarzu parafialnym.

Źródło:

Epitafium nagrobne Antoniego Buraka na cmentarzu parafialnym w Wadowicach [sektor VI, grób 147]

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

(Marcin Witkowski)