Hermann Brzezinek

1858 - 1942

Brzezinek Hermann (1858-1942) – karczmarz, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz

Urodził się 13 kwietnia 1858 r. w Wadowicach. Jego życiorys nie jest znany. Wiadomo, że był karczmarzem, a w okresie okupacji mieszkał w Pudłowie na Zaolziu.

W 1940 r. został aresztowany i przetransportowany do KL Auschwitz gdzie zginął. Brak szczegółowych informacji odnośnie numeru więźniarskiego czy dokładnej daty śmierci.

Bibliografia:

Klistała J., Martyrologium Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 – Słownik Biograficzny, Bielsko-Biała 1998, s. 59.

(Marcin Witkowski)