Bricci z Krakowa

-

Bricci z Krakowa (zm. po 1550 r.) – ksiądz, pleban w Wadowicach

Pełnił funkcję plebana w Wadowicach i Woźnikach do 1550 r., kiedy dobrowolnie zrzekł się probostwa. Jego następcą został ks. Marcin Ursyn.

Bibliografia:

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 51.