Józef Branka

1925 - 1943

Branka Józef (1925-1943) – rolnik z Choczni, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz

Urodził się 27 października 1902 r. w Choczni. Był synem Ludwika i Wiktorii z domu Cibor. W okresie dwudziestolecia międzywojennego mieszkał w Wadowicach.

Aresztowany i osadzony w więzieniu w Mysłowicach (najprawdopodobniej), skąd po śledztwie przewieziono go do KL Auschwitz. Zginął 22 października 1943 r. decyzją sądu doraźnego w Katowicach. W akcie zgonu (nr 30881/1943) lekarz obozowy wpisał jako powód śmierci 22-letniego J. Branki „nagły zawał serca” („plötzlicher Herztod”).

Bibliografia:

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Klistała J., Martyrologium Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 – Słownik Biograficzny, Bielsko-Biała 1998, s. 35.

Pająk I., Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 77.

http://chocznia-kiedys.blogspot.com

http://www.kronika.beskidzka.pl

(Marcin Witkowski)