Wawrzyniec Braniowic

-

Braniowic Wawrzyniec – burmistrz Wadowic

W 1654 r. pełnił funkcję burmistrza Wadowic. Zachowała się informacja, że w okresie 10 stycznia – 16 maja 1654 r. miasto miało 668,16 zł dochodu i 679,11 zł wydatków.

Źródło:

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 24.