Ignacy (Ignatz Israel) Borger

1894 - 1942

Borger Ignacy (Ignatz Israel) (1894-1942) – fryzjer żydowski w Wadowicach, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz

Urodził się 22 lipca 1894 r. w Wadowicach. Był synem Szymona (wadowickiego fiakra (dorożkarza) ?) oraz Saly z domu Liliental. Mieszkał i pracował w Wadowicach. Należał do dość licznego grona żydowskich fryzjerów – fachem tym parało się w mieście w okresie międzywojennym ok. 4,3 % rzemieślników wyznania mojżeszowego.

Pod koniec 1941 r. Gestapo przeprowadziło akcję aresztowań wśród żydowskich rzemieślników – fryzjerów, zegarmistrzów, krawców. Wśród zatrzymanych, obok Ignacego Borgera, znaleźli się m.in. Samuel Roick (fryzjer), E. Lerner (zegarmistrz (pełnego imienia nie ustalono)), Regina Igel (krawcowa), Regina (Eugenia) Goldberg (modystka), ponadto Hanka Haberman (studentka) i Binka Seelenfreund. Ofiary aresztowań nie były przypadkowe. Niemcy wybrali Żydów powszechnie znanych w mieście z fachowości w wykonywanych zawodach i rzetelności w realizacji zamówień oraz osoby (tak jak Regina Goldberg) podejrzane o działalność komunistyczną.

Wszystkich przewieziono do więzienia w Mysłowicach, a następnie do Katowic skąd transportem zbiorowym dostarczono ich 6 maja 1942 r. do KL Auschwitz. I. Borger został zewidencjonowany z numerem więźniarskim 34860. Zginął 3 czerwca 1942 r. W akcie zgonu (nr 9861/1942) lekarz obozowy wpisał jako powód śmierci wadowickiego fryzjera  „zapalenie mięśnia sercowego” („Myocardinsuffizienz”).

Spośród osób aresztowanych wraz z I. Borgerem przeżyła najprawdopodobniej tylko Regina Goldberg.

Bibliografia:

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Iwańska K., Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016, s. 187, 295-296.

Klistała J., Martyrologium Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, Wadowickiej oraz Zatora, Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini, Kęt, Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1939-1945 – Słownik Biograficzny, Bielsko-Biała 1998, s. 54.

Pająk I., Mieszkańcy Śląska, Podbeskidzia, Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz, Katowice 1998, s. 173.

(Marcin Witkowski)