Franciszek Błasiak

1894 - 1916

Błasiak Franciszek (1894-1916) – legionista, uczeń gimnazjum

Urodził się 31 grudnia 1894 r. w Czańcu w rodzinie Stanisława i Katarzyny. Ukończył szkołę powszechną w rodzinnej wsi, a od 1909 r. uczył się w wadowickim c.k. gimnazjum. Zaangażowany w ruch skautowy. Po wybuchu wojny wstąpił 21 sierpnia 1914 r. jako ochotnik do Legionów Polskich i został przydzielony do 12 kompanii III baonu 3 pułku piechoty LP. Pod koniec roku awansował do stopnia sierżanta. 12 grudnia dowodził plutonem w kontrataku na wieś Maksymiec, osłaniając odwrót III baonu i powstrzymując natarcie Rosjan. Akcję tą przeprowadził z własnej inicjatywy. W styczniu 1916 r. sierż. Franciszek Błasiak dowodził placówką nad Styrem osłaniając redutę Piłsudskiego przed atakami Rosjan. Odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy.

Poległ 20 stycznia 1916 r.

Bibliografia

J.Cisek, K.Stepan, Lista Strat LP 1914 – 1918.

M.Czulak, Błasiak Franciszek, w: Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, t.II, Żywiec 1997.

Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, Tom II (1914-1921) cz.2, red. B. Polak, Koszalin 1993.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, T. V: Kutowa Wola – Malczyce, Warszawa 1884.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

Marcin Witkowski