Łukasz Białożytowic

-

Białożytowic (Białozytowicz) Łukasz – ksiądz, wikary w koście parafialnym w Wadowicach

Ks. Białożytowic został odnotowany jako wikary w Wadowicach w 1649 r.

 

Bibliografia:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach

Liber Presbyterorum et Memorabilum Parochie Wadowic

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 74.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 16.

(Marcin Witkowski)