Jan Białożytowic

-

Białożytowic (Białoszytowicz) Jan (zm. po 1682 .r) – mieszczanin, rajca i kupiec w Wadowicach

W połowie XVII w. został odnotowany w księgach miejskich Jan Białożytowic – prasoł, który trudnił się handlem solą.

W 1682 r. Białożytowic pełnił funkcję podprzeora w Bractwa Różańca Świętego NMP w Wadowicach.

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII – XVIIII wieku (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.