Zofia Bernhardtowa

1888 - 1973

Zofia Bernhardtowa z Filarów (1888-1973) – nauczycielka

Urodziła się 14 stycznia 1888 r. w Droginii koło Myślenic. Po przybyciu do Wadowic rozpoczęła pracę w szkole żeńskiej (1922/1923), ale już po roku przeniosła się do szkoły męskiej, z którą była związana aż do wybuchu II wojny światowej, z krótką przerwą w roku szkolnym 1937/1938. Pracując w szkole męskiej uczyła m.in. Karola Wojtyłę (zob.) – klasa III – IV (1928/1929 – 1929/1930). Według przekazów to własnie ona miała poinformować przyszłego papieża o śmierci matki.

Zmarła 17 stycznia 1973 r. Jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Mężem Zofii Bernhard był Władysław (1886-1958), nauczyciel i burmistrz Wadowic (zob.).

Bibliografia

Pamięci tych, którym wiele zawdzięczamy, oprac. M. K. Talaga Wadowice 2015.

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

Marcin Witkowski