Władysław Bernhardt

1886 - 1958

Bernhardt Władysław (1886-1958) – nauczyciel, inspektor szkolny, burmistrz Wadowic, dyrektor Szkoły nr 1

Urodził się 3 stycznia 1886 r. w Krośnie. Po zdobyciu wykształcenia pedagogicznego pracował jako nauczyciel w Dukli i w Tylawie na Rzeszowszczyźnie (1904-1906). W 1905 r. był członkiem założycielem Krajowego Związku Nauczycielstwa Ludowego. W kolejnych latach pracował w Jaworznie i Trzebini (1906-1921). W 1921 r. Bernhardt przeniósł się do Wadowic, gdzie objął funkcję podinspektora (1921-1924) a następnie inspektora szkolnego (1925-1934). W dużym stopniu zasłużył się dla rozwoju wadowickiej oświaty. M.in. dzięki jego staraniom w roku szkolnym 1927/1928 powstała pracownia fizyczno-chemiczna. Pracownię urządzono w trzech salach budynku Szkoły Męskiej im. S. Jachowicza na ul. Młyńskiej (w tzw. “barakach”).

W 1934 r. Bernhardt został burmistrzem Wadowic i sprawował tą funkcję do wybuchu wojny. Był m.in. autorem instrukcji o zdobieniu domów na uroczystość przekazania broni dla żołnierzy 12 Pułku Piechoty w dniu 31 lipca 1938 r. Pełnił funkcję delegata miasta w powołanej przez metropolitę krakowskiego Radzie Parafialnej.

W latach hitlerowskiej okupacji Władysław Bernhardt zaangażowany był w tajne nauczanie. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do pracy w oświacie. W listopadzie 1946 r. objął stanowisko kierownika Szkoły nr 1 przy ul. Sienkiewicza. Był to czas dużych inwestycji i rozbudowy “Jedynki” – nadbudowano III piętro (1946-1947), zbudowano nowe, prawe skrzydło budynku (1947-1951, przeniosła się do tej części Szkoła Podstawowa nr 2) i rozpoczęto budowę sali gimnastycznej (1952-1954). W lutym 1945 r. Bernhardt zaangażował się w odbudowę struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wadowicach, a w październiku 1945 r. został wybrany w skład Zarządu Oddziału Powiatowego.  Był także kierownikiem i skarbnikiem stołówki nauczycielskiej.

Zmarł 21 listopada 1958 r. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Wadowicach.

Żoną Władysława Bernhardta była Zofia (1888-1973), nauczycielka (zob.).

Bibliografia

M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

Pamięci tych, którym wiele zawdzięczamy, oprac. M. K. Talaga, Wadowice 2015.

G. Studnicki, Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

G. Studnicki, Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

Marcin Witkowski