Anna Bernadzka

-

Bernadzka Anna (zm. po 1616 r.) – mieszczanka, członkini Bractwa Różańca Świętego w Wadowicach

W Księdze Bractwa (Liber Rosarianus) w sierpniu 1616 r. odnotowano dwudziestu trzech nowych członków Bractwa – wśród których była Anna Bernadzka.

Źródło:

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach (Liber Rosarianus)

Z. Noga, Z dziejów Wadowic w XVII-XVIII wieku  (do czasu I rozbioru Polski w roku 1772), w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997.