Bartłomiej

-

Bartłomiej (zm. po 2.04.1436 r.) – ksiądz, pleban w Wadowicach

W dokumencie archidiakona krakowskiego Dziersława z Borzynowa z 2 kwietnia 1436 r. w sprawie ekskomunikowanego młynarza wadowickiego Mikołaja Głowy poświadczony został ksiądz Bartłomiej, pleban w Wadowicach.

Bibliografia:

A. Nowakowski, Dzieje miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985, s. 31.

J. Rajman, Średniowieczne Wadowice na tle osadnictwa nad Skawą i Wieprzanką, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. A. Nowakowski, Wadowice 1997, s. 51.