Hipolit Baran

1854 - 1889

Baran Hipolit (1854-1889) – ksiądz, wikary w Wadowicach

Urodził się w 1854 r. w Kaszowie k. Liszek. Ukończył krakowskie seminarium duchowne i w 1882 r. przyjął święcenia kapłańskie. Zanim został skierowany do parafii w Wadowicach, pracował jako wikary w Oświęcimiu (1882-1884) i administrator parafii w Radoczy (1884-1885).

W 1886 r. ks. Baran objął na rok funkcję wikarego w parafii pw. Ofiarowania (Prezencji ) NMP w Wadowicach. Ówczesnym jej proboszczem był ks. dziekan Aleksy Bocheński (1808-1893), coadiutorem ks. Andrzej Zając (1846-1928, późniejszy długoletni proboszcz wadowicki), a drugim wikarym ks. Ignacy Wojnarski 1842-1887).

W 1887 r. ks. Baran wyjechał na misje do Detroit w Stanach Zjednoczonych, gdzie objął stanowisko nauczyciela teologii w polskim seminarium.

Zmarł w 1889 r. w Nowym Jorku.

Bibliografia:

Elenchus Venerabilis Cleri Dioeceseos Cracoviensis 1882 – 1887

http://www.radocza.pl/kaplani

J. Dyktus, Emigracja i opieka duszpasterska nad emigrantami w diecezji krakowskiej w świetle ankiet konsystorza z 1907 i 1913 roku, “Studia Polonijne”, t. 2. Lublin 1977, s. 167.

G. Studnicki, Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004, s. 10.

(Marcin Witkowski)