Józef Balcarczyk

1834 - 1888

Balcarczyk Józef (1834-1888) – ksiądz, członek Rady Szkolnej i Rady Szkolnej Okręgowej w Wadowicach

Urodził się 4 kwietnia 1834 r. w Wilamowicach. Ukończył seminarium duchowne w Tarnowie i w 1857 r. przyjął święcenia kapłańskie. W tym samym roku rozpoczął pracę jako wikary w parafii w Oświęcimiu przyjął w 1857 r. i rozpoczął pracę jako wikary w parafii w Oświęcimiu. Na początku lat 60. XIX w. (w 1861 r. jest jeszcze odnotowany jako “cooperator” w parafii oświęcimskiej) został przeniesiony do Krakowa. Tutaj uczył w Gimnazjum św. Jacka oraz II Gimnazjum. W 1868 r. ks. Balcarczyk objął probostwo w Zembrzycach i piastował tą funkcję do śmierci w 1888 r. Wicedziekan a później krótko dziekan dekanatu suskiego, w skład którego wchodziła zembrzycka parafia (dekanat suski został utworzony w 1880 r.). Ks. Balcarczyk został również członkiem Rady Szkolnej, a później Rady Szkolnej Okręgowej w Wadowicach.

Jego przyrodni brat Sebastian Balcarczyk (1840-1874) także został kapłanem. Po ukończeniu tarnowskiego seminarium i  otrzymaniu święceń w 1866 r. pracował jako wikary w kilku parafiach, m.in.: w Czerminie (1869 r.) i Przecławiu (1870-1871), pełnił funkcję administratora parafii Trzesówka (1872 r.), a od 1873 r. proboszcza w Kasinie.

Bibliografia:

Archiwum Diecezji Tarnowskiej, Akta Personalne Księży

Kalendarz katolicki Krakowski na Rok Pański 1886, s. 36.

Szematyzm Diecezji Tarnowskiej

(Marcin Witkowski)