Maria (Miriam) Bałamuth (Wadler)

- 1942

Bałamuth (Wadler) Maria (zm. po 3.07.1942 r.) – córka przedsiębiorcy żydowskiego Chiela Bałamutha

Maria była córką Chiela Bałamutha (1872-1942), żydowskiego przedsiębiorcy i prezesa kahału i Róży z Kornblumów, członkini żydowskiego bractwa pogrzebowego Chewra Kadisza. Miała 3 siostry – Manię, Pepę (Pninę) oraz Reginę, te dwie ostatnie były działaczkami ruchu syjonistycznego i brata Chaima, który w latach 30. prowadził sklep ojca.

Maria Bałamuthówna wyszła za mąż za adwokata Leona Wadlera, działacza Żydowskiego Związku Ludowego oraz Związku Sportowego “Makkabi – Arie” (“Lwy”).

3 lipca 1942 r. wywieziona wraz z mężem, rodzicami i częścią rodzeństwa do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie została zamordowana.

Bibliografia:

R. A. Gajczak, Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II, Warszawa 1986.

K. Iwańska, Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016.

K. Iwańska, Rozwój osadnictwa żydowskiego w Wadowicach, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005.

K. Iwańska, Życie społeczne i kulturalne Żydów wadowickich w dwudziestoleciu międzywojennym, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 9, 2005.

Księga pamiątkowa b. Gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968.

A. Ziarkowska, Getto wadowickie, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 7, 2002.

(Marcin Witkowski)